Tính linh hoạt của quy luật 80/20

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học công nghệ...

26THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH I. Đối tượng tuyển sinh Đối tượng dự thi là công dân...

Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Phương Đông năm...

26Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng...

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị Kinh...

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2019 như sau: Đối tượng...

Tin nổi bật

0934552189

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố