Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ có quan hệ như thế nào ?

0
371

Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ được khá nhiều các lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm. Vậy chúng có mối quan hệ gì với nhau? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là công việc của các kiểm toán viên trong nội bộ của một đơn vị, doanh nghiệp nào đó được tiến hành theo yêu cầu của lãnh đạo, giám đốc hoặc thủ trưởng của đơn vị đó.

kiem toan noi bo
Kiểm toán nội bộ là gì

Kiểm toán nội bộ theo mặt học thuật có thể hiểu đó là sự đảm bảo đối với mục tiêu một cách độc lập cùng với các hoạt động tư vấn nhằm giúp cải thiện và tăng tầm giá tri của các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, công ty. Kiểm toán nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu thông qua việc hệ thống và đảm bảo nguyên tắc cũng như đánh giá và nâng cao hiệu quả của các công việc mang tính rủi ro.

Kiểm toán độc lập là gì?

kiem toan doc lap
Kiểm toán độc lập là gì

Kiểm toán độc lập là công việc được các kiểm toán viên thuộc các văn phòng và công ty chuyên nghiệp thực hiện.

Kiểm toán độc lập thực hiện theo các dịch vụ tư vấn được công nhận và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Quan hệ giữa kiểm toán viên độc lập với tổ chức kinh tế được kiểm toán là quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Các tổ chức kinh tế sẽ trả phí dịch vụ cho kiểm toán viên theo hợp đồng kiểm toán.

Những người kiểm toán viên độc lập đều có đủ chuẩn mực kiểm toán cũng như đáp ứng được các quy định về mặt pháp lý trong hành nghề kế toán.

Nhiệm vụ và công việc của từng loại kế toán

Kế toán nội bộ

Công việc chính của kế toán nội bộ đó là kiểm tra – xác định – đánh giá. Kiểm toán nội bộ được chia làm 3 loại đó là kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính.

Kế toán độc lập

Công việc chính của kế toán độc lập là tư vấn về tài chính và kế toán tại các doanh nghiệp và công ty kinh doanh. Một số dịch vụ khác của kế toán độc lập đó là kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán quyết toán các giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và xác định giá trị góp vốn.

Đối với kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu.

Mối quan hệ giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ

ke toan noi bo va ke toan doc lap
Kế toán độc lập và kế toán nội bộ có quan hệ như thế nào ?

Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ sẽ được kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra hiệu quả công việc tốt nhất dưới sự kiểm soát của lãnh đạo.

Kiểm toán độc lập tùy vào tình hình có thể sử dụng kết quả của kiểm toán nội bộ nhằm tìm ra những sai sót trong báo cáo và xác định các hoạt động có thể ảnh hưởng đến công việc kiểm toán độc lập của mình.

Các doanh nghiệp sẽ được đảm bảo về một số hoạt động nhất định nằm trong phạm vi kiểm toán nội bộ dưới kết quả báo cáo của kiểm toán độc lập.

Dù cho được thực hiện theo phương thức nào thì các doanh nghiệp cũng luôn duy trì mối quan hệ giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trao đổi với các tổ chức kiểm toán độc lập nhằm hợp tác hiệu quả và tối ưu hóa, tránh việc trùng lặp, từ đó gây hao phí nguồn nhân lực.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here